Anne Sofie Weile

Anne Sofie Weile

Ydelser

Nedenfor har du et overblik over alle mine ydelser. Hvis du skal have hjælp til et af nedenstående ydelser er du velkommen til at kontakte mig via mail igennem formularen eller ringe til mig.


Vejledning/rådgivning

At være længerevarende sygemeldt er i sig selv en hård kamp. Man kæmper mod sygdom, manglende ressourcer samt krav udefra. Man er ofte afhængig af hjælp fra vores hårdtprøvede sundhedssystem og ens liv er pludselig i andres hænder.

Samtidig er du blevet en sag i jobcentret og skal have overblik over rettigheder og pligter i tungt lovgivningsmæssigt reguleret område. Lovgivningen indenfor beskæftigelsesområdet indeholder et væld af pligter og rettigheder, som du som sygemeldt borger relativt hurtigt skal have et overblik over og finde sig til rette i. Det er for de fleste en opgave, der kræver rigtig meget overblik, ressourcer og ikke mindst tid.

Jobcentret har vejledningspligt og har pligt til at vejlede og svare på dine mange spørgsmål som sygemeldt. Men hvordan skal du vide, hvad du skal spørge om, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du bedst forholder dig til den tungt regulerede lovgivning?

Har du mistet overblikket over din sag og har behov for vejledning og rådgivning kan du hurtigt få svar på dine mange spørgsmål hos mig.

Ring til mig for en uforpligtende snak.

Sagsvurdering

Har du af den ene eller anden årsag mistet overblikket i din sag og har behov for status på sagen?

Jeg tilbyder gennemlæsning af din sag med henblik på at give dig et forkromet overblik over sagen og give dig faglige råd i forhold til det videre forløb.
Sammen finder vi overblikket

Bisidderhjælp

Ifølge lovgivningen skal man, hvis man er fuldt sygemeldt, møde personligt op til samtaler på jobcentret. Det kan være særligt udfordrende hvis man eksempelvis lider af angst, er nervøs/bange og usikker på, hvordan man skal forholde sig under samtalen.

I henhold til forvaltningsloven har du ret til at have en bisidder med til mødet.

Jeg tilbyder at tage med dig på jobcentret og støtte dig under samtalen. Måske har du haft svært ved at koncentrere dig om de mange informationer fra sagsbehandler under samtalen, hvorfor det kan være en rigtig god ide at have en støtte under og efter samtalen. Har du andre møder forbundet med din sag/sygdom der kræver støtte og et par ekstra ører, tilbyder jeg dig ligeledes bisidderhjælp ved konsultationer andre steder herunder i sundhedssystemet m.m.

Ring til mig for en uforpligtende snak

Partsrepræsentant

Det kan være krævende at være part i en sag hos en offentlig myndighed. Udfaldet på din sag kan have store konsekvenser for dit forsørgelsesgrundlag og fremtid.

Kniber det med overskuddet og har du behov for ekstra juridisk hjælp i kommunikationen med jobcentret tilbyder jeg at træde ind i sagen som partsrepræsentant, og dermed have mulighed for, i samarbejde med dig, at svare på breve, mails, kommentere partshøringsbreve og udarbejde ankeskrivelser.

Ring til mig for en uforpligtende snak.

Udarbejdelse af ankeskrivelser

Afgørelser truffet af en offentlig forvaltning kan påklages indenfor 4 uger. Jeg kan hjælpe dig med at gennemgå afgørelsen og komme med en vurdering af, hvorvidt det giver mening i den konkrete sag at påklage afgørelsen. Jeg tilbyder at udarbejde klageskrivelsen for dig.

  • Med min hjælp kan jeg forsøge at påvirke sagsbehandlers socialfaglige skøn i den rigtige retning. Men det er vigtigt at understrege, at det er kommunen, der træffer de endelige afgørelser og i sidste ende Ankestyrelsen.
  • Ifm. med sagsgennemlæsning mv. skal du selv indhente de relevante akter til gennemlæsning.
  • Jeg giver aldrig vejledning/rådgivning før jeg har modtaget sagsakter og læst dem igennem.

Priser

Jeg rådgiver bl.a. indenfor jobafklaringsforløb, sygedagpenge, førtidspension, ressourceforløb, praktik og afklaring til fleksjob.

Alle priser er inkl. moms og gældende pr. 01.09.2022


Uforpligtende snak

Du er velkommen til at kontakte mig for en kort snak. Du får en ærlig vurdering af om jeg kan hjælpe dig.

GRATIS

Konsultation 1 time

Fremmøde på kontoret, via Skype/Teams eller telefonisk.

775 kr.

Sagsgennemlæsning

1 time 1.000 kr. herefter 500 kr. pr. påbegyndt time.

1.000 kr.

Ankeskrivelser

1 time 1.000 kr. herefter 500 kr. pr. påbegyndt time.

1.000 kr.

Bisidder/partsrepræsentant

1 time 1.200 kr. herefter 775 kr. pr. påbegyndt time.

1.200 kr.

Kørselstakster

Fysisk fremmøde udenfor eget kontor:
200 kr. (Randers C) Alt Kørsel udenfor Randers C afregnes efter statens kørselstaktser.

3,70 kr. pr. km.

Betaling

Al betaling foregår via Mobilepay til 22312287
eller via bankoverførsel til 9070 2073976548
OBS. Der skal betales forud for alle møder og øvrige ydelser.

Tavshedspligt

Jeg garanterer naturligvis fuld tavshedspligt, som er gældende såvel under og efter vores samarbejde.

Afbud

Såfremt der meldes afbud senest 48 timer inden vores aftale, får du alle penge retur. Aflyses mødet senest 24 timer før aftalte tid får du halvdelen af dit indbetalte beløb refunderet.

Ved udeblivelse eller aflysning senere end 24 timer inden aftalte møde refunderes dit indbetalte beløb desværre ikke.

Faktura fremsendes på mail.

Om

Jeg kan gøre en forskel for dig, der føler dig magtesløs i et tungt system reguleret af svær og kompliceret lovgivning!!

Jeg er 44 år, uddannet socialrådgiver i 2010 og har arbejdet med myndighedsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet i 12 år. Jeg har haft min gang på jobcentret, kun afbrudt af 3 år, hvor jeg var ansat som socialrådgiver i en fagforening.

Jeg har primært og indgående kendskab til jobcentersager, herunder særligt sygedagpenge, jobafklaringsforløb, afklaring til fleksjob og førtidspension samt kontanthjælpssager. Derudover har jeg speciale indenfor rådgivning i arbejdsskadesager.

Igennem en længere årrække jeg har specialiseret mig indenfor den komplicerede beskæftigelseslovgivning med det mål at vejlede, rådgive og hjælpe. Jeg vil understøtte og være med til at sikre, at alle der skal igennem et forløb på jobcentret, hvad enten det er på sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, eller kontanthjælp, får den hjælp de er berettiget til, og som de har krav på.

Anne Sofie Weile - Socialrådgiver

Derudover har jeg fokus på, at de grundlæggende rettigheder og principper bliver overholdt.

Sidst men ikke mindst er min fornemste opgave at være med til at sikre, at et forløb på jobcentret ikke bliver længere end højst nødvendigt. Med andre ord, der skal være et konstant flow i sagerne og indsatserne skal give mening. En sag må ikke trække i langdrag og resultere i, at du som sygemeldt bliver endnu mere sårbar og usikker ift. fremtid og succes.

Nøgleordet er bl.a. et godt samarbejde med alle parter. Et godt samarbejde bringer de bedste ressourcer frem i alle parter og medvirker til et godt og succesfuldt forløb.

Jeg tror på det gode samarbejde og, at man kommer længst med den gode og konstruktive dialog.

Kontakt

Jeg tilbyder landsdækkende vejledning og rådgivning enten ved personligt fremmøde eller via Teams og Skype. Aktuelt kan jeg ikke rådgive borgere bosiddende i Aarhus kommune.

Ring til mig for en uforpligtende snak på telefon: +45 22 31 22 87

Udfyld nedenstående kontaktformular og jeg vender hurtigst muligt tilbage til dig.

Samtykke

Når du retter henvendelse til mig, giver du samtidig samtykke til, at jeg må modtage dine kontaktoplysninger på mail og efterfølgende opbevare og registrere dine oplysninger på sikkert drev.

Kærgade 231,
8940 Randers SV.